[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Korekta opisu pozycji 316 na 13 Aukcji Internetowej

05 wrzesień 2019 | Konrad Wiślicz

Jeske-Choiński Teodor. Neofici Polscy. Materyały historyczne. Warszawa 1904. Druk Piotra Laskauera i Ski, s. 289, [1], XX, 22,5 cm, opr. ppł.     360,-
 
Monografia Teodora Jeske-Choińskiego (1854-1920), krytyka literackiego, publicysty, powieściopisarza. Encyklopedia biograficzna-genealogiczna rodzin neofickich. Zawiera spisy rodzin nowo ochrzczonych wyznania katolickiego i protestanckiego w Polsce. Na końcu „Spis alfabetyczny neofitów polskich”. Podniszczone okładki, charakterystyczne zażółcenia papieru, ślady po owadach, poza tym stan dobry.