[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

LAMUS - Regulamin XIII Internetowej Aukcji Książek i Grafiki

05 wrzesień 2019 | Piotr Szymaniak

REGULAMIN XIII AUKCJI KSIĄŻEK I GRAFIKI


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ANDRZEJ OSEŁKO ANTYKWARIATY WARSZAWSKIE LAMUS, NIP: 521-028-22-89 z siedzibą w Warszawie 02-271 przy ul. Sandomierskiej 23.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia zakupu towaru lub usługi, na podstawie zawartej umowy, zamówienia, otrzymanej oferty (podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust 1 pkt b RODO).

 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby zatrudnione przez Administratora oraz Podmioty współpracujące z Administratorem w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych.

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy.

 

9. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.