[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Artykuły

 1. Tajemnice bibliofilskiej SECRETERY. Odc. 1.

        Internet to nie mój żywioł , otrzymawszy  od antykwariatu Lamus zaproszenie na niniejszą aukcję byłem więc pełen obaw, jak to będzie. Odetchnąłem z ulgą, gdy do moich rąk dotarł katalog aukcyjny taki, jak poprzednie. Po raz kolejny okazało się, że XXI wiek i nadciagające z nim zmiany nie muszą być tak straszne, jak je sobie wyobrażałem. Pokrzepiony myślą, że dalej  – jakoś to będzie -  odpowiedź na pytanie, jak zalogować się na portalu aukcyjnym w SECRETERZE odłożyłem na później i przystąpiłem do wertowania katalogu. A oto wyniki.

  Czytaj więcej...

  Utworzono: 25 wrzesień 2013 | Jan Straus

 2. Księga pamiątkowa dziesięciolecia Książnicy Łódzkiej

  W październiku 1927 roku przypadała 10. rocznica działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, placówki niezwykle istotnej dla młodego, przemysłowego miasta, stanowiącej centrum oświatowe i samokształceniowe, a zarazem ważny ośrodek kulturalny i naukowy.

  Dla uczczenia jubileuszu i nadania mu odpowiedniej rangi, na początku roku w gronie łódzkich bibliotekarzy, bibliofilów i osób społecznie związanych z Biblioteką narodził się pomysł wydania rocznicowej publikacji opisującej historię, zbiory i bieżącą działalność Książnicy.

  Czytaj więcej...

  Utworzono: 10 wrzesień 2013 | Arkadiusz Jabłoński

 3. Marylka

  Kilka lat temu z aukcji krakowskiego antykwariatu przywiozłem książkę szczególną – pamiątkę przyjaźni i tragicznej miłości dwojga młodych ludzi: rozpoczynającego karierę urzędnika Namiestnictwa we Lwowie i utalentowanej śpiewaczki operowej. Wydawnictwem tym jest niezwykły egzemplarz Szkiców z Włoch Kazimierza Chłędowskiego.

  Czytaj więcej...

  Utworzono: 05 wrzesień 2013 | Arkadiusz Jabłoński

 4. Księgozbiór Mroczeński Feliksa Wężyka

        Jednym z najcenniejszych księgozbiorów, jaki trafił do Łodzi na przestrzeni jej dziejów, była biblioteka mroczeńska stworzona w XIX wieku przez wybitnego wielkopolskiego bibliofila, Feliksa Wężyka. Zarówno postać samego bibliofila, jak i jego księgozbiór nie doczekały się dotąd należytego opracowania.

  Czytaj więcej...

  Utworzono: 05 wrzesień 2013 | Arkadiusz Jabłoński

 5. Józef Piłsudski

       Dzień 6 sierpnia 1919 r. – piątą rocznicę wkroczenia Legionów Piłsudskiego w granice byłego Królestwa Polskiego – obchodzono w Łodzi bardzo uroczyście. O godz. 10.00 na placu przy ul. Benedykta odprawiono mszę polową, następnie odbyła się defilada i przemarsz wojska ul. Piotrkowską. O godz. 14.00 w Teatrze Polskim przy ul. Cegielnianej rozpoczęła się akademia z przemowami i deklamacjami.

  Czytaj więcej...

  Utworzono: 03 wrzesień 2013 | Arkadiusz Jabłoński

 6. Nieznany list Szymona Askenazego do Redakcji Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej

       Szymon Askenazy – najwybitniejszy polski historyk dziejów nowożytnych – nie doczekał się dotąd biografii godnej swej naukowej pozycji. Zadanie to znacząco utrudnia fakt, że spuścizna rękopiśmienna historyka została, prawdopodobnie w całości, zniszczona w czasie drugiej wojny światowej. W tej sytuacji każdy zachowany dokument czy list autora Księcia Józefa Poniatowskiego stanowi niezwykle cenny przyczynek do jego życia i twórczości.

  Czytaj więcej...

  Utworzono: 02 wrzesień 2013 | Arkadiusz Jabłoński