[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza "Tegumentologia polska dziasiaj".

23 grudzień 2013 | Arkadiusz Jabłoński

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej "Tegumentologia polska dzisiaj". Konferencja odbędzie się w Instytucie Inforacji Naukowej i Bibliologii UMK i w Bibliotece Uniwerysteckiej UMK w Toruniu dniach 26 i 27 czerwca 2014 roku.

 Link> http://www.inibi.umk.pl/tegumentologia/index.html