[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Zaginiony rękopis "Wiernej rzeki" odnaleziony!

06 grudzień 2013 | Maciej Ciaś

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu skrót wykładu prof. Zdzisława Jerzego Adamczyka z cyklu „Odkrywanie Żeromskiego” na kanwie sensacyjnego odkrycia rękopisu „Wiernej rzeki”. Wykład odbył się 3 grudnia br. w Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul Żwirki i Wigury 63 w Warszawie. Organizatorami wykładu byli Prof. Edward Towpik, Dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie oraz Hanna i Andrzej Osełko właściciele Domu Aukcyjnego „Lamus”.

 Zapraszamy na film: https://www.youtube.com/watch?v=EoP44qdlgls