[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Skarb z przed pięciu wieków odnaleziony!

28 kwiecień 2020 | Henryk Wójcik

23 i 24 maja br. odbędzie się, na portalu secretera.pl 50 Aukcja Książek i Grafiki warszawskiego Antykwariatu LAMUS, który od dwudziestu pięciu lat organizuje największe aukcje książkowe w Polsce. Właściciel Antykwariatu, Pan Andrzej Osełko, z którym miałem przyjemność rozmawiać, opowiedział mi o dziełach, które udało mu się zgromadzić na bieżącą aukcję, jak również o pozycjach, których nigdy na swoich aukcjach nie posiadał, a z przyjemnością by widział. Jednym z takich cymeliów jest ostatnio odnalezione dzieło, wydane po łacinie przez Hieronima Wietora w 1522 roku, „Ecclesiastes" króla Salomona.  
Poniżej prezentuję link do artykułu z Rzeczpospolitej autorstwa Marka Kozubala.
https://www.rp.pl/Historia/304269968-Bialy-kruk-odkryty-po-500-latach-Nie-bylo-pewne-czy-istnieje.html