[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Cymelium dla prawników. 50 Aukcja 23-24.05.2020

26 kwiecień 2020 | Andrzej Osełko

Na 50 Aukcji 23-24 maja Antykwariat Lamus wystawi m.in.:

[Królestwo Polskie. Dziennik praw]. Dziennik Praw Królestwa Polskiego. T. 1-60 oraz tom dodatkowy (61 wol.) Warszawa 1816-1862. Drukarnia Rządowa, ok. 18 cm, opr. niejednolite z epoki, płsk.     9500,-

Dziennik urzędowy Królestwa Polskiego wydawany w latach 1816-1871 – oferowane 60 woluminów obejmuje akty prawne wydane do 1862r. Dodatkowy wolumin to „Zbiór postanowień rządu Królestwa Polskiego dziennikiem praw nieogłoszonych” z 1838 r. W przypadku postanowień królewskich tekst równoległy po polsku i francusku, potem po polsku i rosyjsku. Dziennik Praw Królestwa Polskiego został ustanowiony na mocy art. 164 Konstytucji Królestwa Polskiego, oktrojowanej przez cara Aleksandra I w 1815 r. (treść ustawy zasadniczej znalazła się w pierwszym tomie). Szczegółowe zasady wydawania dziennika ustalono zarządzeniem Namiestnika Królestwa gen. Józefa Zajączka z 1816 r., powtarzając w dużej mierze przepisy odnoszące się do Dziennika Praw Księstwa Warszawskiego. Określono m.in. liczbę dni, w ciągu których tekst aktu miał być przekazany do druku, wydrukowany, a potem przekazany do poszczególnych szczebli administracji państwowej. W sumie ukazało się 71 tomów Dziennika. W ostatnim roku jego wydawania akty prawne drukowane były już tylko w języku rosyjskim. Decyzja o likwidacji KPKP związana była ze stopniowym, od czasu powstania styczniowego, ujednolicaniem systemu prawnego Królestwa Polskiego i reszty Cesarstwa Rosyjskiego. Od 1875 r. ukazywały się tylko wydawnictwa o charakterze nieoficjalnym, t.j. nie będące dziennikami urzędowymi (np. „Zbiór praw. Postanowienia i rozporządzenia rządu w guberniach Królestwa Polskiego obowiązujące, wydane po zniesieniu w 1871 roku urzędowego wydania Dziennika Praw Królestwa Polskiego”). Opr.: brązowe płsk, na licach pap. marm. Niektóre grzbiety opraw z niewielkimi ubytkami, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie w tak dużym zespole (opublikowanym do czasów powstania styczniowego), z zachowanymi oryginalnymi oprawami z epoki.