[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

UNESCO wpisało Księgę Henrykowską na listę "Pamięć Świata"

14 październik 2015 | Konrad Bielecki

Księga założenia klasztoru świętej Marii Dziewicy w Henrykowie, zwana Henrykowską, jest jednym z najważniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego. Spisana w 1268 roku, zawiera pierwsze znane zdanie w języku staropolskim Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai. Starania o wpisania na listę UNESCO podjęły władzę miasta już rok temu. Księga Henrykowska będzie jednym z dwóch polskich kandydatów do wpisu na światową listę. Drugą propozycją są „Akta Braci Czeskich w Wielkopolsce” z XVI w.

Prowadzony od 1992 roku spis, zawiera rękopisy, druki a także dokumenty audiowizualne, które ze względu nas swoją unikatowość, mają zostać objęte szczególną ochroną. Poza listą międzynarodową prowadzone są listy narodowe i regionalne. Na polskiej liście znajdują się także między innymi Archiwum Biura Odbudowy Stolicy, tablice z 21 postulatami Solidarności czy znajdująca się w Bibliotece Narodowej kolekcja dzieł Chopina.

Źródło: http://www.wroclaw.pl/ksiega-henrykowska-na-liscie-unesco-01