[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje swoją kolekcję starodruków

22 sierpień 2015 | Konrad Bielecki

Wystawę "Pątnik, podróżnik, turysta – poznawanie świata. Z kolekcji starodruków i kartografii MNK" będzie można oglądać w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie. Zwiedzającym zaprezentowane zostanie 60 dzieł z okresu od XV do XIX wieku, którym towarzyszyć będzie 19 zabytkowych map i atlasów. Wszystkie eksponaty pochodzą ze zbiorów własnych muzeum. Wernisaż zaplanowano na 1 września.

Dwa dni wcześniej, 30 sierpnia, zwiedzający będą mieli ostatnią szansę na obejrzenie wystawy "Dziejów polskich pomniki – kroniki i dziejopisarstwo", na której prezentowane są "najstarsze i najpiękniejsze starodruki: dawne polskie kroniki, poczty władców, herbarze i mapy". Wśród nich znajdują się pochodzące z XVI wieku odpisy kroniki Długosza, słynne kroniki Macieja z Miechowa i Marcina Kromera, herbarze Bartosza Paprockiego i Wacława Potockiego czy wczesne mapy polskie według wzoru ptolemejskiego, a także kolekcje medali, pieczęci i wiele innych.

Obie wystawy zorganizowane przez Muzeum Czapskich są uzupełnieniem stałej ekspozycji prezentującej zbiór starodruków i rękopisów. Siedziba muzeum mieści się przy ul. Piłsudskiego 12 w Krakowie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://mnk.pl/wystawy