[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Władysław Skoczylas (1883–1934)

27 lipiec 2015 | Maciej Ciaś

Wystawa potrwa od 3 lipca do 14 sierpnia 2015 roku w Galerii Salon Akademii w Warszawie.

Wystawa jest pomyślana jako przegląd wszystkich dziedzin twórczości, jakimi zajmował się Władysław Skoczylas, a nie był to tylko drzeworyt. Pokazuje około 200 prac reprezentujących malarstwo olejne i akwarelowe, grafikę we wszystkich technikach, tkaniny, rysunki, grafikę użytkową, projekty polichromii, a także dokumenty i elementy warsztatu graficznego, takie jak klocki drzeworytnicze i płyty metalowe, narzędzia, szkicowniki itp. Wystawie towarzyszy też film prezentujący sylwetkę artysty.

Przypomnienie wybranych – i z konieczności nie tak licznych, jak by może należało – dzieł Władysława Skoczylasa powinno zwrócić uwagę publiczności i specjalistów na tę niezwykłą osobowość świata sztuki okresu dwudziestolecia. Władysław Skoczylas był znanym artystą, a także pedagogiem, działaczem, organizatorem, publicystą, wysokim urzędnikiem państwowym, słowem – prawdziwym człowiekiem-instytucją. Trudno to pokazać na wystawie, niemniej organizatorzy liczą na to, że stanie się ona katalizatorem dalszych inicjatyw i przedsięwzięć, których celem będzie pełne przywrócenie Skoczylasowi należnego miejsca w dziejach sztuki, życia artystycznego i myśli o sztuce II Rzeczypospolitej. Przede wszystkim zaś przypomni i postawi przed oczyma współczesnych bezcenny wzór postawy patrioty, człowieka czynu i zasad, działającego mimo, a czasem wbrew wszelkim przeszkodom – dla Polski, jak brzmiało hasło „Zetu”, z którego się wywodził.

Czytaj więcej >>>
 
http://wydarzenia.o.pl/2015/06/wladyslaw-skoczylas-galeria-salon-akademii-warszawa/