[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Józef Brandt. Obchody setnej rocznicy śmierci

29 lipiec 2015 | Maciej Ciaś

Wystawa potrwa od 20 czerwca do 25 października 2015 roku w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Głównym elementem obchodów rocznicowych będzie wystawa poświęcona postaci Józefa Brandta. Na jej bazie zostaną uruchomione kolejne działania merytoryczne. Zasadnicza narracja wystawy będzie zbudowana z dzieł malarskich Brandta, znajdujących się zarówno w zbiorach muzealnych, jak i w rękach prywatnych kolekcjonerów.

Prezentacja zostanie poszerzona o inne wątki dotyczące Brandta. Jednym z nich będzie pokaz kolekcji wschodniej, gromadzonej przez artystę w trakcie podróży na kresy Rzeczypospolitej i stanowiącej wystrój jego monachijskiej pracowni (zachowane zdjęcie archiwalne). Zgodnie z ostatnią wolą artysty całość wyposażenia pracowni została przekazana do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Obecnie w wyniku zmian strukturalnych kolekcja została rozdzielona pomiędzy Muzeum Wojska Polskiego (głównie militaria) i Muzeum Narodowe (rzemiosło artystyczne, tkaniny itp.). Na wystawie zostanie pokazana części kolekcji, będąca własnością Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Osobnym elementem ekspozycji będą dokumenty, archiwalia, pamiątki, które znajdują się w posiadaniu zarówno instytucji muzealnych (największy zbiór w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, mniejszy w CRP) oraz rodzin orońskich (Pruszaków, Daszewskich i Stachurów). Dokumenty i powiększone fotografie archiwalne powinny wzbogacić narrację i wskazać na związki mistrza z Orońskiem – życie codzienne, rodzinę, pozaartystyczne zainteresowania Brandta (gospodarstwo, hodowla koni, polowania).

Czytaj więcej >>>
http://wydarzenia.o.pl/2015/06/jozef-brandt-obchody-100-rocznicy-smierci-centrum-rzezby-polskiej-oronsko/