[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Fragment Koranu pamiętający Mahometa odkryty w Wielkiej Brytanii!

23 lipiec 2015 | Konrad Bielecki

Naukowcy z Birmingham odnaleźli jeden z najstarszych zachowanych fragmentów Koranu. Rękopis spisany na pergaminowych kartach wczesnoarabskim pismem Hidżazi, został zbadany przy pomocy metody radiowęglowej. Wyniki wykazały, że ma co najmniej 1370 lat! Od ponad wieku, przez nikogo nierozpoznany, znajdował się w uniwersyteckiej bibliotece.

Niezwykły zabytek arabskiego piśmiennictwa wchodził w skład kolekcji bliskowschodnich książek i dokumentów, zebranych w 1920 roku przez Alphonse'a Mingana. Decyzja o przeprowadzeniu badań mających na celu ustalenie daty powstania rękopisu została podjęta dzięki badaniom doktorantki Alby Fedeli. Testy wykazały, że powstał prawdopodobnie pomiędzy 568 a 645 rokiem. Według islamskiej tradycji, Mahomet doznawał objawień w latach 610 - 632. Naukowcy twierdzą, że odkryty fragment Koranu mógł napisać naoczny świadek wydarzeń, które dały początek islamowi, a może nawet ktoś, kto znał proroka osobiście. Na pewno powstał w okresie rządów trzech pierwszych kalifów (czyli do 652 roku). Ostateczna wersja Koranu została skompletowana ok 650 roku, zatem znalezisko z Birmingham jest najstarszym lub jednym z najstarszych fragmentów jakie powstały.

Źródło: http://www.bbc.com/news/business-33436021