[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Naukowcy z Yale University coraz bliżej pełnego odczytania słynnej mapy Henricusa Martellusa

12 lipiec 2015 | Konrad Bielecki

Dzieło niemieckiego kartografa to jeden z największych zabytków kartografii europejskiej końca XV wieku. Z mapy korzystał Martin Behaim tworząc w 1492 roku swój globus (tzw. „Erdapfel”), studiował ją także Krzysztof Kolumb. Wraz z obliczeniami Paolo Toscanellego stała się główną inspiracją wypraw wielkiego odkrywcy.

Zachowana po dziś dzień mapa znajduje się w Beinecke Rare Book & Manuscript Library, należącej do Yale University. Od sierpnia 2014 roku prowadzone są badania pod kierownictwem wybitnego historyka Cheta Van Duzera, mające na celu odczytanie wytartych napisów (tak nazw geograficznych, jak i komentarzy autora). Prace oparte są na metodzie obrazowania wielospektralnego. Jak dotąd udało się odszyfrować około 80 % niewidocznego tekstu.

Henricus Martellus (właśc. Heinrich Hammer) był jednym z uczonych pracujących na dworze władcy Florencji, Wawrzyńca Wspaniałego. Poza mapą świata (1489/1490) jest także autorem traktatu Insularium Illustratum z 1484 roku.

Źródło:
http://wyborcza.pl/1,145452,18309975,Jak_tworzono_XV_wieczne_Google_Maps.htmlutm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza