[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Otwarte Spotkania Historyczne w Bibliotece Narodowej

11 czerwiec 2015 | Konrad Bielecki

Biblioteka Narodowa zaprasza na Otwarte Spotkania Historyczne. Najbliższe seminarium już jutro o godzinie 13:00.

Pracownia Historii Bibliotek i Czytelnictwa BN pod kierownictwem dr hab. Marty Deszczyńskiej organizuje otwarte dla szerszej publiczności spotkania dotyczące zbiorów bibliotecznych, edycji tekstów źródłowych oraz kultury wydawniczej. Pierwsze spotkanie odbyło się 27 marca, a wykład poprowadził dr Jarosław Kurkowski z IH PAN, specjalista od kultury epoki nowożytnej. W czerwcu zaplanowane są trzy seminaria. Już jutro będzie można posłuchać referatu Biblioteka Czesława Miłosza – założenia projektu badawczego. Wygłosi go Maria BereśniewiczTydzień później, 19 czerwca, Biblioteka Narodowa zaprasza na wykład Dra Marka A. Janickiego pod tytułem Zapoznany rękopis Biblioteki Załuskich - podstawa wydania żywota Jana Tarnowskiego Stanisława Orzechowskiego przez Franciszka Bohomolca. Ostatnie przed wakacjami spotkanie poświęcone będzie Działalności wydawniczej oficyny Schledlów jako przejawu XVII-wiecznej kultury literackiej. Referat wygłosi dr Michał Czerenkiewicz. Seminaria planowane są także po wakacjach i potrwają przynajmniej do końca grudnia.

Wszystkie seminaria odbywają się w piątki o godzinie 13:00 w Sali 200 w gmachu głównym Biblioteki Narodowej, al. Niepodległości 213.

Pełną listę referatów można znaleźć pod adresem: 

http://www.ihpan.edu.pl/aktualnosci/1784-zaproszenie-na-otwarte-seminaria-historyczne-biblioteki-narodowej

A także na stronie Biblioteki Narodowej w Warszawie: http://www.bn.org.pl/wydarzenia