[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Odnaleziono nieznaną dotąd wersję żywotu św. Franciszka

26 marzec 2015 | Konrad Bielecki

We Francji odnaleziono nieznaną dotąd wersję żywotu św. Franciszka. Książka wielkości „paczki papierosów”, znana była dotąd jedynie we fragmentach.

Książeczka zawierająca cenny tekst pojawiła się parę miesięcy temu na aukcji w Paryżu. Zwrócił na nią uwagę profesor historii z Vermont, Sean Fields, który zawiadomił o ciekawym obiekcie Jacquesa Dalaruna, historyka z Centre National de la Recherche Scientifique. Ten, po wnikliwej analizie materiałów fotograficznych, udostępnionych przez dom aukcyjny, uznał tekst za znane dotychczas fragmentarycznie dzieło Tomasza de Celano, towarzysza i biografisty św. Franciszka z Asyżu. Książeczka o wymiarach 12 x 8 cm prawdopodobnie pełniła funkcję notesu nieznanego z imienia franciszkanina.  Oprócz kolejnej wersji żywotu w znalezionym tomie mieści się tekstów kazań, komentarze do świętych tekstów oraz zbiór upomnień autorstwa św. Franciszka. Według specjalistów, może mieć ważkie znaczenie dla dalszych badań nad życiem świętego.

Celano był przyjacielem i towarzyszem św. Franciszka, co najmniej od 1215 roku aż do śmierci świętego. Przeszedł do historii jako jeden z najważniejszych hagiografów Biedaczyny z Asyżu. Odnaleziony tekst, napisany prawdopodobnie między 1232 a 1239 rokiem, jest drugim żywotem jego autorstwa, uzupełniającym pierwszą wersję – Vita prima sancti Francisci – oficjalnie zatwierdzoną przez papieża Grzegorza IX w 1229 roku. Spod jego pióra wyszedł jeszcze drugi żywot św. Franciszka Vita secunda sancti Francisci (ok. 1244 r.), a także Tractatus de miraculis beati Francisci (1254 – 1257).

Odkrycie wywołało żywe zainteresowanie historyków i Kościoła. Zaraz po śmierci świętego w 1226 roku powstało wiele wersji i legend o jego życiu, które krążyły głównie wewnątrz zakonu franciszkanów. Wiadomo, że wiele z nich zostało zniszczonych po 1266 roku, kiedy to uznano dzieło autorstwa św. Bonawentury pod tytułem Legenda maior de s. Francisci za jedyną zatwierdzoną i uznawaną przez kościół oficjalną wersję żywotu.

Rękopis został zakupiony przez Bibliothèque Nationale de France za 60 tyś. Euro. Obecnie przygotowywane są jego krytyczne wydania, m. in. po łacinie, francusku czy angielsku.

Czytaj więcej >>>  

http://www.medievalhistories.com/very-early-life-of-st-francis-of-assisi-discovered/

http://www.lemonde.fr/religions/article/2015/01/22/la-vie-retrouvee-de-francois-d-assise_4561698_1653130.html