[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Odnaleziono kopię Wielkiej Karty Swobód!

10 marzec 2015 | Konrad Bielecki

W Wielkiej Brytanii odnaleziono kopię Wielkiej Karty Swobód! Warty ok 10 mln funtów dokument znajdował się w wydziale historycznym archiwum hrabstwa Kentu w Maidstone.

Odkrycia dokonał dr Mark Bateson, pracownik archiwum w Maidstone. Specjaliści są zgodni, że to wspaniałe znalezisko. Średniowieczny dokument znano dotychczas z 24 zachowanych kopii, jednak nie wszystkie były kompletne. Wersja z archiwum Hrabstwa Kentu zawiera także tzw. Forest Charter, dotyczący prawa leśnego, a dotychczas znano tylko jeden taki komplet. Odnaleziony odpis należy do małego miasta Sandwhich, co, jak twierdzi prof. Nicholas Vincent z University of East Anglia, daje nadzieję na dalsze znaleziska w mniejszych archiwach lokalnych.

Magna Carta (lub Charta), znana w Polsce pod nazwą Wielkiej Karty Swobód, była aktem regulującym stosunki prawne i ekonomiczne pomiędzy monarchą i jego wasalami. Wydana w 1215 roku przez Jana bez Ziemi w znaczący sposób ograniczała prerogatywy królewskie, przyznając baronom między innymi prawo do oporu wobec władcy. Załączony Forest Charter (Carta de Foresta), dodany do głównego dokumentu w 1217 roku, regulował prawo leśne w królestwie. Wydano go w czasie rządów małoletniego Henryka III (regencje sprawował wtedy hrabia Pembroke).

Czytaj więcej >>> http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11398629/Magna-Carta-worth-10m-found-in-council-archives.html