[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Pierwszy oryginalny autograf Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

21 listopad 2014 | Konrad Bielecki

U krakowskich dominikanów odkryto pierwszy oryginalny autograf Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. To jedno z najciekawszych znalezisk bibliograficznych zeszłego roku.

Pod koniec listopada zeszłego roku zaprezentowano znalezisko, którego dokonała Katarzyna Płaszczyńska-Herman. Pracownica biblioteki dominikanów odkryła podpis poety przypadkowo, w jednej z książek Antonina z Przemyśla, który był przyjacielem i spowiednikiem Sępa Szarzyńskiego. Autograf złożony został w języku łacińskim na szesnastowiecznym starodruku Panoplia Evangelica sive De Verbo Dei Evangelico Libri Quinque. Ten cenny druk znajdował się do 1946 roku w bibliotece lwowskiej, a następnie trafił do Krakowa.

Podczas konferencji – jak donosi PAP – literaturoznawca prof. Janusz S. Gruchała podkreślił znaczenie odkrycia. Jest to pierwszy i jedyny dotychczas odnaleziony odręczny zapis renesansowego poety. Badacze mają nadzieję na kolejne odkrycia, które rzucą odrobinę światła na owiane tajemnicą życie  Sępa Szarzyńskiego (urodzony ok 1550 zmarł w wieku 31 lat).

Podpis można obejrzeć na stronie dominikańskiej biblioteki cyfrowej. Link TUTAJ

Czytaj więcej >>>